Plassering nær høyspentledning eller trafostasjon

Status: Submitted

Definition: Det må innhentes samtykke fra eier av høyspentledning eller trafostasjon før igangsettingstillatelse kan gis.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 14.17