Driftstillatelse for løfteinnretninger

Status: Submitted

Definition: Før tiltaket tas i bruk, skal det foreligge driftstillatelse for løfteinnretningene.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.22