Plassering nær vann- og avløpsledninger

Status: Submitted

Definition: Det må innhentes samtykke fra eier av vann- og avløpsledninger før igangsettingstillatelse kan gis.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 14.18