Search register

Underskjema

Underskjema på Fellestjenester BYGG 

Updated: 08/01/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Underskjema for at ansvarlig søker kan signere ansvarsretter for UTF og PRO ved innsending av en søknad eller gjennomføringsplan.
ErklaeringAnsvarsrett

Valid

Gjennomføringsplan skal utarbeides i alle søknader hvor det skal være ansvarlig foretak. Gjennomføringsplanen er et dynamisk dokument som skal ajourføres og sendes kommunen som vedlegg til hver delsøknad.
Gjennomfoeringsplan

Valid

"Opplysninger gitt i nabovarsel" + "Kvittering for nabovarsel" = "Gjenpart av nabovarsel".
GjenpartNabovarsel

Valid

skjema som samler matrikkelopplysninger og tar over for boligspesifikasjon matrikkel og bygningsopplysninger i opplysninger om tiltakets ytre rammer.
Matrikkelopplysninger

Valid

I de tiltakene hvor det er krav om avfallsplan og sluttrapport, skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Sluttrapporten bygger på avfallsplanen slik at avfallsplanen normalt vil være en del av samme dokumentet.
SluttrapportBygningsavfall

Valid

Dersom tiltakshaver skal søke om ansvarsrett for hele eller deler av arbeidet, må dette skjema vedlegges: «Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig».
AnsvarsrettSelvbygger

Valid

8.1.2024: Gitt status "Erstattet" da søknaden ikke er tilgjengelig som underskjema, kun egen søknad til Arbeidstilsynet eller vedlegg.
SoeknadArbeidstilsynet

Superseded

Skjema gir mulighet for å legge på beskrivelse av et vedlegg samt tegningsnr, tegningsdato, gruppe og om vedlegget var med i nabovarsel.
Vedleggsopplysninger

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits