Search register

Vedlegg og underskjema

Kodeliste for tillatte vedlegg og underskjema 

Updated: 07/05/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Brukes for sortering av vedlegg

Norwegian Building Authority

Code value

Kodeliste med filer som blir generert fra FtPB, til bruk i eByggesak

Norwegian Building Authority

Code value

Underskjema på Fellestjenester BYGG

Norwegian Building Authority

Code value

Vedlegg på Fellestjenester BYGG

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 4 of 4 hits