Search register

Systemgenererte filer

Kodeliste med filer som blir generert fra FtPB, til bruk i eByggesak 

Updated: 20/02/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

foedselsnummerNabovarsel

Submitted

FoedselsnummerTiltakshaver

Submitted

Valideringsrapport

Submitted

Showing 1 - 3 of 3 hits