Opplysninger gitt i nabovarsel - maskinlesbar nøkkel

Status: Submitted
Updated: 13.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: foedselsnummerNabovarsel