Valideringsrapport fra Fellestjenester BYGG

Status: Submitted
Updated: 20.02.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Valideringsrapport