Vedleggsopplysninger

Status: Valid

Definition: Skjema gir mulighet for å legge på beskrivelse av et vedlegg samt tegningsnr, tegningsdato, gruppe og om vedlegget var med i nabovarsel.

Updated: 25.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Vedleggsopplysninger

Hierarchical code lists

Broader item

Q

More specialized term