Sluttrapport for bygningsavfall

Status: Valid

Definition: I de tiltakene hvor det er krav om avfallsplan og sluttrapport, skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Sluttrapporten bygger på avfallsplanen slik at avfallsplanen normalt vil være en del av samme dokumentet.

Updated: 30.05.2022
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: SluttrapportBygningsavfall