Søknad om ansvarsrett for selvbygger

Status: Valid

Definition: Dersom tiltakshaver skal søke om ansvarsrett for hele eller deler av arbeidet, må dette skjema vedlegges: «Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig».

Updated: 25.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: AnsvarsrettSelvbygger

Hierarchical code lists

Broader item

G

More specialized term