Gjennomføringsplan

Status: Valid

Definition: Gjennomføringsplan skal utarbeides i alle søknader hvor det skal være ansvarlig foretak. Gjennomføringsplanen er et dynamisk dokument som skal ajourføres og sendes kommunen som vedlegg til hver delsøknad.

Updated: 25.05.2021
Date accepted: 12/05/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: Gjennomfoeringsplan

Hierarchical code lists

Broader item

G

More specialized term