Search register

Næringsgruppe

 

Updated: 27/11/2018
Status: Submitted
Showing 1 - 23 of 23 hits

Codelist

Næringsgruppe for annen tjenesteyting
S

Submitted

Næringsgruppe for annet som ikke er næring
Y

Submitted

Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning
B

Submitted

Næringsgruppe for bolig
X

Submitted

Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet
F

Submitted

Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning
D

Submitted

Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting
M

Submitted

Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet
K

Submitted

Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting
N

Submitted

Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester
Q

Submitted

Næringsgruppe for industri
C

Submitted

Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon
J

Submitted

Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer
U

Submitted

Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske
A

Submitted

Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
R

Submitted

Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger
T

Submitted

Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
O

Submitted

Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom
L

Submitted

Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet
I

Submitted

Næringsgruppe for transport og lagring
H

Submitted

Næringsgruppe for undervisning
P

Submitted

Næringsgruppe for industri
E

Submitted

Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner
G

Submitted

Showing 1 - 23 of 23 hits