Bergverksdrift og utvinning

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: B