Omsetning og drift av fast eiendom

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: L