Jordbruk, skogbruk og fiske

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: A