Internasjonale organisasjoner og organer

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: U