Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: O