Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting

Status: Submitted

Definition: Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting

Updated: 27.11.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: M