Søk i register

Geodatalov statusregister

Registeret gir en oversikt over ytelse og kvalitet på leveranser fra offentlige etater som leverer data i henhold til Geodatataloven. Oversikten viser oppfyllelse av krav både mot de 34 temaene Inspire, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK-data) og de nasjonale master- og soneringsplanene. Vurdering om krav er oppfylt skjer hovedsakelig ved automatiserte tester.

Oppdatert: 17.08.2018
Viser 1 - 45 av 45 treff
Basis geodata
Samferdsel
Samfunnssikkerhet
Basis geodata
Viser 1 - 45 av 45 treff