Arealstatistikk for Norge - historiske data

Status: Submitted

Definition: Arealstatistikken viser utstrekning (oppgitt i kvadratkilometer) for fylker, kommuner og grunnkretser fordelt på ulike arealtyper som havflate, innsjø, skog, dyrket mark, tettbebyggelse, med flere, pr 01. januar i årsversjon. Arealstatistikken etableres ut fra den administrative grensedatabasen ABAS og den landsdekkende kartdatabasen i målestokk 1:50 000 kalt N50 Kartdata.

Updated: 03.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Arealstatistikken egner seg til endringsanalyser for gitte areal-kategorier, planlegging, temakart og i analysesammenheng.

Theme: Base maps

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

Modellbaserte vegprosjekter: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 10/3/2023 4:15:56 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient