Norwegian Pilot Guide

Den norske los (Dnl) er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene. Den norske los er nå digital og tilgjengelig for alle på nett. Nedlastningstjeneste er under planlegging.

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/14/2020 4:13:45 AM

Usage

Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen. Her finner du farvannbeskrivelser og informasjon ut over det kartet kan gi. Data fra ulike dataeiere blir presentert, som for eksempel norske havner, Kystverket, Meteorologisk institutt og Kartverket. Den norske los er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distanser med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne. Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Theme: Marine activities

In scope of Inspire Directive: No

DOK according to KMD-definitions: No

In scope of Norway digital agreement: Yes

Land-use plans subject to law (PBL): No

In scope of the Geodata Act: No

Mareano: No

Ecological Base Map: No

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Updated: 7/14/2020 4:13:45 AM

Geodatalov status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata
good
Product spesification
deficient
SOSI requirement status
deficient
GML requirement status
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
ATOM feed status
deficient
Nedlastingskrav status
deficient