DTM 50

Digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 50 x 50 meter. Laget primært på grunnlag av høydeinformasjon fra N50. Høydebærende tema er: høydekurver, høydepunkt, trigpunkt, kyst, innsjøer, veger. Lagret som ruter ("tiles") på 100 x 100 km. Navnet på rutene gjenspeiler UTM-koordinatene i nedre venstre hjørne, to siffer for nord- og to siffer for øst-koordinaten. Standardavvik i høyde er +/- 4-6 meter. Dataene dekker fastlands-Norge med øyer. Modellen fortsetter i øst et stykke inn på utenlandsk side med data av usikker kvalitet. Dette er et datasett som ble produsert i 2007. Det er ikke planlagt oppdateringer av dette datasettet.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:07:16

Bruksområde

Framstilling av relieffkart med mer. Filene kan brukes som grunnlag for enkle 3d-visualiseringer.

Temagruppe: Basis geodata

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:07:16

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
God
Nedlastingskrav status
God