Dybdedata - terrengmodeller 50 meters grid landsdekkende

Grov terrengmodell i 50m oppløsning som viser terrengvariasjon på havbunnen for norske sjø- og havområder. Terrengmodellen har blitt generert ved bruk av interpolering og har derfor varierende kvalitet med hensyn til pålitelighet i posisjon og dybde.

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 22.02.2019 04:06:31

Bruksområde

Anbefales å kun benyttes til planlegging på oversiktsnivå, grovmodellering, illustrasjoner etc. innen forskning, kystsone planlegging, miljøovervåking, geologiske undersøkelser, habitat kartlegging, offshore etc. Datasettet skal ikke benyttes i forbindelse med navigasjon.

Temagruppe: Basis geodata

Inspire i henhold rapportering: Ja

DOK i henhold til KMD-definisjon: Nei

Norge digitalt-avtale: Ja

Arealplaner underlagt Pbl: Nei

Underlagt Geodataloven: Nei

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Oppdatert: 22.02.2019 04:06:31

Geodatalov status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
SOSI-krav status
God
GML-krav status
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert
Nedlastingskrav status
Ikke levert