Search register

Klassifiseringsmetode

metode for klassifisering av areal 

Updated: 27/10/2022
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Annen uspesifisert metode for klassifisering
uAnnen

Valid

sikker klassifisering ved befaring i felt
sFelt

Valid

Klassifisert fra fjernmåling
uFjern

Valid

Direkte lagt inn etter melding fra grunneier
uMeld

Valid

Sikker klassifisering fra ortofoto på skjerm
sOrto

Valid

Usikker klassifisering fra ortofoto på skjerm
uOrto

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits