Felt sikker

Status: Valid

Definition: sikker klassifisering ved befaring i felt

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sFelt

Valid from: 01.01.2022