Ortofoto usikker

Status: Valid

Definition: Usikker klassifisering fra ortofoto på skjerm

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: uOrto

Valid from: 01.01.2022