Ortofoto sikker

Status: Valid

Definition: Sikker klassifisering fra ortofoto på skjerm

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: sOrto

Valid from: 01.01.2022