Melding fra grunneier - usikker

Status: Valid

Definition: Direkte lagt inn etter melding fra grunneier

Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: uMeld

Valid from: 01.01.2022