Search register

Milepæl

Oversikt over milepæler som skal rapporteres gjennom Fellestjenester BYGG (API-er for saksbehandlingsdata) 

Updated: 14/08/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Brukes når hele søknadsbehandlingen er avsluttet, inkludert interne oppgaver etter vedtak er fattet.
PA

Submitted

Utsending av mangler med mangelbrev og strukturerte sjekklisteutfall.
MB

Submitted

Oppdatering i saken om at uttalelse fra annen myndighet er mottatt.
MUA

Submitted

Oppdatering i saken om at søknaden er sendt til uttalelse til annen myndighet.
SUA

Submitted

Oppdatering i saken om at søknaden er komplett. Saksbehandlingsfristen skal beregnes og oppdateres.
KS

Submitted

Bekreftelse på at søknad eller annen sending fra Fellestjenester BYGG er mottatt.
MS

Submitted

Brukes når søknad blir trukket av søker eller når søknaden ikke er relevant å behandle.
US

Submitted

Bekreftelse på at Supplering av søknad er mottatt, enten som ettersending av informasjon eller svar på et mangelbrev.
MT

Submitted

Utsending av vedtak med vedtaksbrev, status og strukturerte sjekklisteutfall.
VT

Submitted

Showing 1 - 9 of 9 hits