Vedtak fattet

Status: Submitted

Definition: Utsending av vedtak med vedtaksbrev, status og strukturerte sjekklisteutfall.

Updated: 14.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: VT