Avsluttet

Status: Submitted

Definition: Brukes når hele søknadsbehandlingen er avsluttet, inkludert interne oppgaver etter vedtak er fattet.

Updated: 04.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: PA