Tilleggsdokumentasjon mottatt

Status: Submitted

Definition: Bekreftelse på at Supplering av søknad er mottatt, enten som ettersending av informasjon eller svar på et mangelbrev.

Updated: 04.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: MT