Søknad mottatt

Status: Submitted

Definition: Bekreftelse på at søknad eller annen sending fra Fellestjenester BYGG er mottatt.

Updated: 04.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: MS