Search register

Status for erklæringer

Statuser for erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll 

Updated: 14/01/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 9 of 9 hits

Codelist

Erklæringer hvor ansvarsområdet er avsluttet.
avsluttet

Submitted

Erklæringer som er avvist og returnert fra ansvarlig foretak.
avvist

Submitted

Sendinger som har feilet grunnet tekniske problemer.
feilet

Submitted

Erklæringer som er åpnet av ansvarlig foretak, men ikke signert eller avvist.
iArbeid

Submitted

Erklæringer som er signert med eller uten endringer fra ansvarlig foretak.
signert

Submitted

Erklæringer som er signert utenfor Fellestjenester BYGG, for eksempel på blankett.
signertManuelt

Submitted

Erklæringer som er sendt til signering, men ikke signert eller avvist.
tilSignering

Submitted

Erklæringer som er trukket tilbake fra ansvarlig søker.
trukket

Submitted

Erklæringer som ikke er signert eller avvist innen tidsfristen.
utgaatt

Submitted

Showing 1 - 9 of 9 hits