Avvist

Status: Submitted

Definition: Erklæringer som er avvist og returnert fra ansvarlig foretak.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: avvist