I arbeid

Status: Submitted

Definition: Erklæringer som er åpnet av ansvarlig foretak, men ikke signert eller avvist.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: iArbeid