Signert manuelt

Status: Submitted

Definition: Erklæringer som er signert utenfor Fellestjenester BYGG, for eksempel på blankett.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: signertManuelt