Avsluttet

Status: Submitted

Definition: Erklæringer hvor ansvarsområdet er avsluttet.

Updated: 14.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: avsluttet