Search register

TiltakstyperUtenAnsvarsrett

Tiltakstyper som ikke krever ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

Updated: 27/11/2018
Showing 1 - 18 of 18 hits

Codelist

antenneinntil5m

Submitted

bruksendringhoveddel

Submitted

driftsbygningendringunder1000m2

Submitted

nyttbyggdriftsbygningunder1000m2

Submitted

nyttbyggunder70m2

Submitted

rivingbygningunder70m2

Submitted

rivingdriftsbygninginntill1000m2

Submitted

rivingtilbygginntil50m2

Submitted

skiltreklamefasadeliten

Submitted

Showing 1 - 18 of 18 hits