Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

Status: Submitted
Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: bruksendringhoveddel