Antennesystem med høyde inntil 5m

Status: Retired

Definition: Slettes 04.02.2021 da tiltakstypen er unntatt søknadsplikt.

Updated: 04.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: antenneinntil5m

Valid to: 04.02.2021