Mikrohus til boligformål - Inntil 30 m2 BRA

Status: Submitted

Definition: Frittliggende boligbygning inntil 30 m​2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken. Tiltakstypen blir gyldig fra 1. juli 2023.

Updated: 30.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: mikrohus

Valid from: 01.07.2023