Annet - mindre tiltak på bebygd eiendom

Status: Submitted
Updated: 22.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: annet