Search register

Punktplassering

tekstlig beskrivelse av hvor objektet er plassert 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

annet, som ikke er definert som spesifikke punktplasseringer i kodelisten forøvrig
annet

Valid

objektet er montert hengende i kabel
iKabel

Valid

objektet er montert på/i åk
iAak

Valid

objektet er montert på/i mast
iMast

Valid

objektet er montert i tak av bygning, tunnel eller annen bygningsmessig konstruksjon
iTak

Valid

objektet er montert på en portal
portal

Valid

objektet er montert på vegg av bygning, tunnel eller annen bygningsmessig konstruksjon
vegg

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits