Search register

5.0

 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

angivelse av intern plassering i grunnris for aktuell faseline

Geovekst

Code value

geometrisk utforminger av kumlokket

Geovekst

Code value

oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt

Geovekst

Code value

angir hvordan masta er konstruert

Geovekst

Code value

tekstlig beskrivelse av hvor objektet er plassert

Geovekst

Code value

angivelse av hvor nettverksstasjonen er plassert

Geovekst

Code value

Angir om vertikalavstanden er maks./min. eller av en annet type

Geovekst

Code value

Showing 1 - 7 of 7 hits