Annet

Status: Valid

Definition: annet, som ikke er definert som spesifikke punktplasseringer i kodelisten forøvrig

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: annet

Valid from: 01.01.2022