På portal

Status: Valid

Definition: objektet er montert på en portal

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: portal

Valid from: 01.01.2022