Search register

Mastekonstruksjon

angir hvordan masta er konstruert 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

andre typer mastekonstruksjoner som ikke er spesifisert i kodelisten eller master sammensatt av to eller flere konstruksjonstyper
annet

Valid

mast laget av kun en enkelt stolpe, vanligvis i lavspentnett, ekom eller langs jernbane
enkelStolpe

Valid

fagverk av metallkonstruksjoner
fagverksmast

Valid

stolpe(r) i høgspentlinjer som ikke er fagverksmast
storStolpe

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits