EnkelStolpe

Status: Valid

Definition: mast laget av kun en enkelt stolpe, vanligvis i lavspentnett, ekom eller langs jernbane

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: enkelStolpe

Valid from: 01.01.2022